KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Általános szerződési feltételek

www.papiroda.hu

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.papiroda.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  www.papiroda.hu/ altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon

 

1.            Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve: Scriptor Kiadó, Reklámszervező és Nyomdai Szolgáltató Kft. (Scriptor Kft.)

székhelye: 1048 Bp. Homoktövis u. 105. I. 4.

telephelye: 1134 Bp. Angyalföldi út 30-32. fsz. 2.

a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy más hatóság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

cégjegyzékszáma: Cg.01-09711470

adószáma: 12948255-2-41

pénzforgalmi száma: 10102103-13191204-00000001

képviselője: Drobek Ödön

telefon, fax: 1-3495494

elektronikus levelezési cím: scriptor@scriptor.hu

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Corwell Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. corwell@corwell.hu

 

2.            Alapvető rendelkezések:

 

2.1.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a www.papiroda.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat weboldalon.

 

2.2.        A jelen ÁSZF 2020. 03 hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

 

2.3.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

2.4.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.            Regisztráció/vásárlás

 

3.1.        Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

3.2.        Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3.        A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.4.        A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4.            Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1.        A megjelenített termékek kizárólag online (wwwpapiroda.hu weboldalon) vagy  személyesen ügyfélszolgálatunkon rendelhetők meg.

 

4.2.        A webshopban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól (különös tekintettel a színekre), de Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok megjelenítésére.

A megjelenített árak forintban értendők, bejelentkezés nélkül tartalmazzák a törvényben előírt áfát, bejelentkezés után a regisztrációkor megadott árforma (nettó v. bruttó) látható, mely a „Beállításaim” menüpontban megváltoztatható.

A megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.3.        Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4.4.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5.        Amennyiben hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5.            Rendelés menete

 

5.1.        A regisztrált Felhasználó a webshopba bejelentkezést követően kezdheti meg a vásárlást.

 

5.2.        Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

5.3.        Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Kosárba helyezni csak raktáron levő terméket lehet. Amennyiben Felhasználó a raktáron levőnél nagyobb mennyiséget, vagy raktáron nem levő terméket rendelne, ezt ügyfélszolgálatunkra írt e-mailben (info@papiroda.hu) tudja megtenni, melyre visszaigazolást küldünk a szállítás várható időpontjának feltüntetésével. 
Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosaram” ikonra kattintva.

 

5.4.        Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A sor végén található ikonra kattintva törölheti a kosár egy termékét, a teljes kosár tartalmát pedig a „Kosár tartalmának törlése” gombbal törölheti. Mennyiség módosításához az adott termék során található beviteli mezőben írja át a megrendelni kívánt mennyiségre a mezőben lévő számot, majd kattintson a „Módosít” gombra. Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „Tovább az adatok megadásához” gombra. Itt kiválasztja a szállítási módot és házhoszszállítás esetén a szállítási címet.

 

5.5.        Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, a „Házhozszállítást kér” és az „Átvételi cím” mező megfelelő lehetőségeinek választásával. Amennyiben házhozszállítást nem kér, a megrendelt termékek Szolgáltató ügyfélszolgálatán (1134 Angyalföldi út 30-32) munkanapokon 8.30 és 16 óra között vehetők át.

Ezen határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, jogosult más szállítási időpontot megadni - Megrendelő előzetes tájékoztatásával.

 

5.5.1.     Szállítási, fizetési módok:

 

Személyes átvétel: a Szolgáltató üzlethelyiségében (1134 Bp. Angyalföldi út 30-32.). Fizetésre az áru átvételekor csak készpénzben, magyar forintban van lehetőség. Bruttó 8000 Ft alatti megrendelés esetén az átvétel díja 600 Ft+áfa. Az áru ügyfélszolgálatra történő beérkezésekor Szolgáltató e-mail értesítést küld, ennek várható időpontja munkanapon 15 óráig beérkező rendelés esetén a következő munkanap.

 

Házhozszállítás választása esetén Szolgáltató a munkanapon délután 16 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben a termék(ek) átvételekor. A házhozszállítás díja:  3900 Ft+áfa

Legalább 80.000 Ft nettó összegű vásárlás esetén – mennyiségi kedvezményként – a házhozszállítás az egész ország területére ingyenes. (Az átadás Megrendelő hibájából történő meghiúsulása esetén a  Megrendelő e kedvezménytől elesik, és köteles a szállítási díjat és a visszaszállítás költségét a meghíusulási kötbéren felül megtéríteni.)

 

Előreutalás, átutalás lehetőségét csak külön megállapodás alapján, rendszeresen vásárló vevők számára biztosítja Szolgáltató.

Bankkártyás fizetésre egyelőre nincs lehetőség

 

5.5.2.    

Utalással fizető ügyfeleinknek lehetősége van EXPRESS szállítást kérni Budapesten és vonzáskörzetében Feltételeiről és díjairól érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A szállítási díjak a megrendelő telephelyén belüli mozgatást, illetve épületen belüli mozgatást – különösen de nem kizárólag: teherlift hiányában emeletre történő szállítást – nem tartalmaznak! Ilyen igény esetén kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal!

Kérjük a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Megrendelő bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

 

5.6.        Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.7.        A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát az áru átadásával egyidőben adjuk át.

Kérjük a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

 

5.8.        Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

5.9.        Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.10.      Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megrendelés és az azzal egyező tartalmu visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6.            A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

6.1.        A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

6.2.        Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

6.3.        A webáruházban csak raktáron levő készletek erejéig lehet rendelni. Amennyiben Felhasználó a raktáron levőnél nagyobb mennyiséget, vagy raktáron nem levő terméket rendelne, ezt ügyfélszolgálatunkra írt e-mailben (papiroda@scriptor.hu) tudja megtenni, melyre visszaigazolást küldünk a szállítás várható időpontjának feltüntetésével.

 

6.4.        Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy beszállítói, illetve a termékek gyártói a technikai ismertetőket, leírásokat saját hatáskörükben jogosultak módosítani. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

7.            Elállás joga

 

7.1.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

7.2.        A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

7.3.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

8.            Jótállás, szavatosság

 

Kellékszavatosság

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9.            A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

9.1.        A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

9.2.        A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

10.          Vegyes Rendelkezések

 

10.1.      Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

10.2.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

10.3.      Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10.4.      Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

11.          Szerzői jogok

 

11.1.      Miután a www.papiroda.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.papiroda.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

11.2.      A www.papiroda.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

11.3.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

11.4.      Tilos a www.papiroda.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.papiroda.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

11.5.      A www.papiroda.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80000 Ft, illetve szavanként bruttó 20000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

 

Budapest, 2020. március 1.